PRIVACY STATEMENT


Deze website verwerkt persoonsgegevens van personen die zich inschrijven voor het Amsterdam Kindersymposium. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Mocht u vragen hebben hierover kunt u contact opnemen via aks@amc.uva.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam, functie, e-mailadres en deelnamedetails, gegevens benodigd voor accreditatie.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1 Wettelijke verplichtingen

2 Deelnemersadministratie en dienstverlening

In onze deelnemersadministratie houden wij bij wie de deelnemer is die zich inschrijft, wat zijn functie is en de BIG registratie voor aanmelding van accreditatie. Daarnaast verwerken wij de (video) abstracts, die door deelnemers worden ingestuurd. Deze worden anoniem beoordeeld en vervolgens gepubliceerd op de website van het AKS via een besloten YouTube kanaal. De link naar deze videos wordt gedeeld via sociale media accounts van het AKS (Instagram, Linked-in). Deelnemers die een abstract indienen, gaan met het indienen akkoord met publicatie van het abstract op de website van het AKS. Het emailadres gebruiken wij om deelnemers te informeren over het symposium. 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via aks@amc.uva.nl.  

Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen wij dit aan. Vernietiging en afschrift: U mag AKS verzoeken uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te vernietigen of een afschrift ervan te verstrekken.

Daarnaast kunt u ook: Toestemming intrekken voor het ontvangen van e-mails. De e-mails zullen enkel voorafgaand aan het symposium verstuurd worden. Wilt u eerder dan de beëindiging van het symposium geen e-mails meer ontvangen, dan kunt u hiervoor per mail contact met ons opnemen. Klacht indienen: Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen wij dit graag van u.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Inschrijving voor deelname aan het symposium wordt bewaard tot het moment dat de financiële afwikkeling van het desbetreffende symposium heeft plaatsgevonden. Emailgegevens voor het ontvangen van de informatie omtrent het symposium worden bewaard tot het einde en de evaluatie van het symposium.

Foto en video

Tijdens het symposium worden foto’s en video gemaakt voor een sfeerimpressie op de website. Mocht u bezwaar hebben tegen de beelden die zijn gepubliceerd op de website, dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij ze kunnen verwijderen. Maak bij voorkeur vooraf kenbaar dat u niet herkenbaar in beeld gebracht wil worden.